Domov > Pravno obvestilo
 

Pravno obvestilo

 

Spletna stran Triglav INT, d. d.

Lastnik spletnega mesta in domene www. triglav-int.si (v nadaljevanju spletno mesto Triglav INT) je Triglav INT, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana. Triglav INT, d.d., si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na spletni strani www. triglav-int.si.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.
Niti Triglav INT, d.d., niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani v nobenem primeru ne odgovarja delničarjem ali katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Delničarji in potencialni vlagatelji naj pri svoji presoji in odločitvi o morebitnem nakupu oziroma prodaji delnic Triglav INT, d.d., upoštevajo vse informacije, navedbe in podatke iz Prospekta za uvrstitev delnic Zavarovalnice Triglav, d.d., Ljubljana na organizirani trg, objavljenega dne 30. 7. 2008, na spletnih straneh organiziranega trga Ljubljanske borze: http://seonet.ljse.si/menu/default.asp, javno objavljenih sporočil Triglav INT, d.d., vključno s povezanimi tveganji.
Triglav INT, d.d., prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljenih prek povezav, ki niso last Triglav INT, d.d., in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je Triglav INT, d.d., imetnik materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja Triglav INT, d.d., prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene.

Z ZASP je izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Politika zasebnosti

Triglav INT, d.d., zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.

Triglav INT, d.d., lahko obdeluje osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, če gre za osebne podatke, katerih podlaga za zbiranje je Zakon o zavarovalništvu, osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, ali če ima za obdelovanje osebnih podatkov pisno privolitev posameznika.

Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.

Triglav INT, d.d., bo le na podlagi vaše izrecne osebne privolitve vaše osebne podatke uporabljala za potrebe trženja premoženjskih in osebnih zavarovanj in vas prek različnih komunikacijskih sredstev seznanjala z novostmi zavarovalniške ponudbe.

Spoštovanje določb pravnega obvestila

Vstop na spletno stran www.triglav-int.si, pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. Če se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da te strani ne uporabljate. Priporočamo vam, da občasno obiščete našo stran in znova pregledate veljavno Pravno obvestilo, saj vas obvezuje.
 
Kontakt
Naziv
Triglav INT
holdinška družba, d.o.o.
 
Naslov
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
 
Telefon
+386 1 43 09 534
 
E-naslov
 

Pravno obvestilo  |  Uporaba piškotkov
Vse pravice pridržane © Triglav INT, holdinška družba d.o.o., Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija